Виртуален Асистент – Община Враца
Начало
Вход
Регистрация
Община Враца

ЗА ПЛАТФОРМАТА

Tози уеб сайт представлява специализиран уеб портал, който може да бъде използван от две групи потребители, които живеят на територията на община Врацалица с увреждания и социални асистенти (социални и лични работници).

Това е социална платформа за изпълнение на задачи, виртуална комуникация между потребителите, комуникация на потребители и служители от община Враца, информиране за работата и дейностите, планирани от община Враца, информиране за актуални събития в национален мащаб, участие в онлайн игри, четене на електронни книги и други дейности и услуги в полза на потребителя.

Интерактивният уеб портал представлява уеб базиран асистент, чиято мисия е предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги на лица с невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както и подпомагане на безработни лица в трудоспособна възраст, които имат желание да се грижат за своите близки в неравностойно положение.

Документи

ДОКУМЕНТИ

Бланки на молби, заявления и жалби за попълване, до община Враца, и за явяване пред ТЕЛК.

Финансии

ФИНАНСИ

Плащане на Вашите битови сметки чрез онлайн платформата E-pay. Финансов калкулатор на Вашите приходи и разходи.

Профил

СОЦИАЛЕН ПРОФИЛ

Личен социален профил за свързване с други потребители, използващи онлайн платформата Виртуален Асистент.

Медикаменти

МЕДИКАМЕНТИ

Съдействие и контрол при вземане на лекарства.

Безопастност

БЕЗОПАСНА СРЕДА

Списък с мерки за намаляване на рисковете в домашна среда.

Развлечение

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Новини, електронни книги, онлайн игри.


ПРОЕКТ

„Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца”

Договор № BG05M9OP001-2.005-0072-C002


Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

www.eufunds.bg

evro-soc-font-virtualen-asistent-devin
Община Враца
choveshki-resursi-virtualn-asistent-devin